Disclaimer

1. Inhoud van de website:
De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. First Class Floors garandeert echter niet dat de informatie op deze website altijd correct, volledig of up-to-date is. De informatie op deze site is van algemene aard en is niet bedoeld als advies.

2. Aansprakelijkheid:
First Class Floors is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Geen rechten kunnen worden ontleend aan de inhoud van deze website.

3. Externe links:
Deze website kan links bevatten naar externe websites. First Class Floors is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik daarvan.

4. Intellectueel eigendom:
Alle publicaties en uitingen van First Class Floors zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van First Class Floors.

5. Wijzigingen:
First Class Floors behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website, inclusief de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

6. Toepasselijk recht:
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Heeft u nog vragen of wilt u laten inspireren met de mooie oplossingen van First class floors?