Privacyverklaring

 

Artikel 1: Algemeen
1.1 First Class Floors, gevestigd aan de Graafseweg 870, 6603 CR Wijchen, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 2: Persoonsgegevens die wij verwerken
2.1 First Class Floors verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Artikel 3: Doel en grondslagen
3.1 First Class Floors verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten bij u af te leveren

Artikel 4: Bewaartermijn
4.1 First Class Floors bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Artikel 5: Delen van persoonsgegevens met derden
5.1 First Class Floors verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 6: Cookies
6.1 First Class Floors gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Artikel 7: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
7.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door First Class Floors.

Artikel 8: Beveiliging
8.1 First Class Floors neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Contactgegevens:
First Class Floors
Graafseweg 870,
6603 CR, Wijchen
06 55 19 43 79
Info@firstclassfloors.nl

Heeft u nog vragen of wilt u laten inspireren met de mooie oplossingen van First class floors?